პერსონალის მართვის პოლიტიკა და დაგეგმვა სასწავლო დაწესებულებებში. HR სისტემები და თანამედროვე მენეჯმენტი Live Streaming

HD
00:00:00
LIVE
Recent News

Only member can view this!

Comment

Only member can view this!

Other Match Info

Only member can view this!

Match Gallery

Only member can view this!